Otsikko
Etusivu    Yhteystiedot    Valokuvaus    Linkit

Asiantuntijapalvelut

Sähkörakennuttaminen
Valvonta
Suunnittelu
Energiakatselmukset
Kuntoarvio
Muut asiantuntijapalvelut

Sähkörakennuttaminen

Perinteisesti sähkörakennuttamisen on hoitanut rakennuttajakonsultti tai pienissä kohteissa hankkeissa rakennuttaja itse.

Yleensä rakennuttajakonsultin osuus sähköhankintaa tehtäessä on ollut hintakilpailujen järjestäminen suunnittelijoille ja  urakoitsijoille.

Nykyisissä rakennuksissa sähköjärjestelmät ovat hyvin moninaisia ja siten kokonaisuutena haasteellisia suunnitella ja asentaa.

Hyvä ja toimiva lopputulos edellyttää ensiksi hyvää suunnittelua ja lopuksi suunnitelman mukaista asennustyötä.

Juuri tässä kohtaa voin tulla avuksi. Yhdessä rakennuttajan kanssa selvitämme hankkeelle asetettavat vaatimukset ja laajuuden. Asetettujen tavoitteiden perusteella laadin yksiselitteisen järjestelmäkohtaisen suunnittelun ohjeistuksen, minkä perusteella pyydämme sähkösuunnittelijoilta sähkösuunnitelmatarjoukset.

Suunnittelutyön aikana osallistun suunnittelukokouksiin. Suunnitelman valmistuttua tarkastan sen. Näin varmistetaan, että laadittu suunnitelma vastaa sille asetettuja tavoitteita.

Suunnittelutyön hyväksymisen jälkeen laadin sähköurakan tarjouspyynnöt. Tarjoukset saatuamme valitsemme urakkaneuvotteluihin kutsuttavat urakoitsijat. Urakkaneuvottelujen jälkeen valitsemme kohteen sähköurakoitsijan ja teemme urakkasopimuksen.

Tarjoudun myös suorittamaan rakennusaikaista  asennusvalvontaa ja osallistumaan  toimintakokeisiin ja suorittamaan rakennuttajan edustajana vastaanottotarkastuksen.

Tällä konseptilla rakennuttaja voi luottaa siihen, että valmistunut työ on asetettujen tavoitteiden mukaisesti suunniteltu ja toteutettu. Mikäli hanke toteutuu ilman suunnitelmiin rakennusaikana tehtäviä muutoksia, ei urakoitsijalla ole tarvetta puutteellisista suunnitelmista johtuviin lisätyölaskuihin. Hankkeen kustannukset  pysyvät  kustannusarvion puitteissa.

« Takaisin alkuun

Valvonta

Suoritan sähköjärjestelmien asennustyön rakennusaikaista valvontaa erillistehtävänä. Valvonta tapahtuu työmaakokouksiin osallistumalla, sekä niiden välisenä aikana erillisillä työmaakäynneillä.Tehtävä sisältää urakoitsija laskujen tarkastamisen ja rakennuttajan edustajana osallistumisen toimintakokeisiin sekä vastaanottoon liittyvät rakennuttajan tarkastukset.

« Takaisin alkuun

Energiakatselmukset

Olen Motiva Oy:n auktorisoima energiakatselmoitsija (sähkö). Energiakatselmukset tehdään yhdessä yhteistyökumppanina toimivan LVI-alan katselmoitsijan kanssa. Energiakatselmuksia olen suorittanut vuodesta 1994 alkaen yli sataan kohteeseen.

Katselmukset suoritetaan Motiva Oy:n ohjeistuksia noudattaen.
Laatimamme raportit sisältävät ehdotukset potentiaalisista energiansäästöön johtavista toimenpiteistä.

Tarvittaessa laadimme suunnitelmat säästötoimenpiteiden suorittamiseksi.


 « Takaisin alkuun

Kuntoarvio

Asennustarkastajan tehtävissä saamani kokemus antaa luotettavan taustan rakennusten sähköasennusten kuntoa arvioitaessa.

Kuntoarvio suoritetaan aistinvaraisesti ja tarvittaessa sähköisin mittauksin rakenteita avaamatta. Käytössäni on tarvittavat mittalaitteet.

Rakennusten kokonaisvaltaisen kuntoarvion suoritan yhdessä yhteistyökumppaneina toimivien rakennus- ja Lvi- asiantuntijoiden kanssa.


« Takaisin alkuun

Suunnittelu

Pitkäaikaisin ja laajin työkokemukseni on syntynyt toimiessani rakennusten sähkösuunnittelijana. Minulla on sertifioitu A suunnittelijapätevyys.

Suunnittelutyökaluna käytän JCAD Electraa sekä tavanomaisia toimisto-ohjelmia. Ensimmäisen Cad ohjelman hankin  vuonna 1988.

Suunnittelupalvelupalvelua tarjoan nykyisin vain pienehköihin korjaus- ja muutostöihin.


« Takaisin alkuun

Muut asiantuntijapalvelut

- Asiantuntijalausunnot
- Liittymän arviointi
- Jakeluverkon arviointi
- Tariffitarkastelut
- Toimenpidearviot ja -ehdotukset
- Muut teknilliset arvioinnit ja lausunnot

Sivua on viimeksi muokattu